Wstępne zapisy na węgiel na najbliższy sezon grzewczy

Wójt Gminy Skołyszyn informuje, że prowadzone są wstępne zapisy na węgiel na najbliższy sezon grzewczy. Zgłoszenia dokonane przez mieszkańców pozwolą określić zapotrzebowanie na węgiel kamienny lub ekogroszek w gospodarstwach domowych w Gminie Skołyszyn.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszone zapotrzebowanie nie gwarantuje otrzymania opału.

WAŻNE! Zakupu węgla będą mogli dokonać mieszkańcy, którzy w deklaracji CEEB zgłosili węgiel, jako paliwo do spalania w kotłach na paliwo stałe oraz uzyskali pozytywną decyzję GOPS dotyczącą przyznania dodatku węglowego.

Informacje dotyczące zapotrzebowania należy zgłaszać telefonicznie: 508681719 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W informacji dotyczącej zapotrzebowania należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko osoby zgłaszającej,

– adres gospodarstwa domowego,

– nr telefonu kontaktowego,

– rodzaj opału (węgiel kamienny lub ekogroszek),

– ilość zapotrzebowania (max. 1,5 tony w 2022 roku).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.