Konsultacje klasy ósmej – zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 24/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

z dnia 03.02.2021 r.

w sprawie wprowadzenia konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych w klasie ósmej

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi( Dz.U.2019.1239),

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374ze zm.),

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870),

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Od dnia 04.02.2021 r. do odwołania w szkole będą prowadzone zajęcia stacjonarne dla uczniów klasy ósmej w formie konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych wg harmonogramu będącego załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 2. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wymagań opisanych w „Procedurach funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jabłonicy w czasie epidemii” (dokument dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP) z zastosowaniem reżimu sanitarnego.
 3. Zajęcia te odbywają się częściowo zamiast zajęć prowadzonych w formie zdalnej (jak określono w załączniku nr 1) z zastrzeżeniem, że pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji w formie nauczania na odległość.

§ 2

 1. Ustala się dodatkowe zasady uczestnictwa w konsultacjach:
 • Uczniowie wchodzą do szkoły bocznym wejściem znajdującym się w zachodnim skrzydle budynku i korzystają ze swojej odrębnej szatni,
 • Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przedstawiają nauczycielowi prowadzącemu oświadczenie rodziców o stanie zdrowia będące załącznikiem nr 2 do zarządzenia (do pobrania również na stronie internetowej szkoły pod opublikowaną treścią zarządzenia oraz w zakładce dokumenty),
 • Konsultacje odbywają się w pracowni klasy 6 (szóstej) w skrzydle zachodnim budynku,
 • Uczniowie korzystają z osobnych stolików w pracowni z zachowaniem dystansu społecznego,
 • Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz korzystanie z maseczek zakrywających usta i nos w częściach wspólnych szkoły.
 • Uczniowie klas młodszych uczą się na skrzydle wschodnim. Uczniowie klasy ósmej mają konsultacje na skrzydle zachodnim, gdzie oprócz nich nie ma żadnej innej klasy.
 • Konsultacje uczniów klasy ósmej zaczynają się po zakończonych lekcjach uczniów klas młodszych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2021 r.

Harmonogram

Załączniki

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.