Zarządzenie o wprowadzeniu nauczania na odległość

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020/2021

P.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonicy

z dnia 27.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania na odległość w klasach 4 do 8

Działając na podstawie

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi( Dz.U.2019.1239),

Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020.410)

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1870

zarządza się co następuje:

§ 1

1.         Od dnia 28.10.2020 r. do 8.11.2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4 – 8

2.         Uczniowie klas 4 – 8 przechodzą na naukę zdalną wg obowiązującego od 1 września planu lekcji z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego – w tym czasie uczniowie mogą odpocząć od patrzenia w ekran monitora i zregenerować siły do dalszych zajęć.

3          Oddział przedszkolny i klasy 1 – 3 będą funkcjonowały bez zmian, w trybie stacjonarnym.

§ 2

1.         Określa się sposób prowadzenia nauczania na odległość :

a)         Kształcenie na odległość odbywa się za pośrednictwem platformy G Suite (Google Classroom) w domenie należącej do szkoły: @spjablonica.pl . Link do logowania się na tej platformie znajduje się na stronie internetowej szkoły spjablonica.h2g.pl w zakładce E-learning

b)         Lekcje w klasach realizujących kształcenie na odległość prowadzone są zgodnie z obowiązującym planem lekcji,

c)         Nauczyciele odnotowują obecność uczniów na zajęciach w dzienniku elektronicznym na podstawie ich udziału w lekcji prowadzonej na tej platformie,

d)         Nauczyciele prowadzą lekcje z wyznaczonej sali w szkole lub z domu, jeśli dysponują odpowiednimi warunkami technicznymi,

e)         Sala, w której odbywa się lekcja prowadzona w formie kształcenia na odległość wyposażona jest w niezbędny do tego sprzęt i posiada dostęp do Internetu.

f)         Nauczyciel przedmiotu prowadzący nauczanie na odległość potwierdza jego realizację poprzez wpisanie w dzienniku elektronicznym tematu lekcji i frekwencji.

§ 3

  1. Uczniowie klas 4 – 8 są zobowiązani do uczestniczenia w lekcjach prowadzonych w trybie nauczania zdalnego zgodnie z formą realizowaną przez właściwego nauczyciela przedmiotu.

§ 4

  1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zdalnego nauczania, który jest załącznikiem do tego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2020 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Zarządzenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *